Hoe helpt UGuide:

Functionaliteiten

ProbleemOplossing
 • Het is voor docenten niet duidelijk welke onderwerpen meer aandacht vereisen tijdens contactonderwijs.
 • Studenten kunnen niet zien hoe ze scoren op verschillende specifieke onderwerpen en of ze die al goed beheersen. Ook geen inzicht in hoe men scoort in vergelijking tot medestudenten.
 • Iedere drop-out kost de instelling 10200 euro per verloren schooljaar per student.[1]
UGuide toont analyses en visualisaties van hoe studenten scoren op specifieke onderwerpen. Toetsvragen en onderwerpen worden aan elkaar gelinkt. Men kan in heatmap verdeling van gegeven antwoorden per vraag of onderwerp zien wat leidt tot de identificatie van moeilijke onderwerpen. Student weet nu waar persoonlijke valkuilen zijn en kan doelgerichter leren wat resulteert in minder drop-outs.
 • De docent kan niet zien hoe groepen studenten ontwikkelen en voortgang boeken over een langere periode om zo het leerproces te verbeteren.
 • Studenten kunnen niet zien hoe ze scoren op verschillende specifieke onderwerpen en of ze die al goed beheersen. Ook geen inzicht in hoe men scoort in vergelijking tot medestudenten.
 • Instellingen lopen achter in beter studieadvies en digitaal onderwijs verschaffen toegespitst op de student.
Toetsresultaten verwerkt en getoond in overzichtelijke tabellen/diagrammen met gemiddelde scores per onderwerp en/of per student dan wel groep over de tijd. Slecht presterende actoren kunnen snel gevonden worden voor interventie. Koppeling van uitleg/studiemateriaal aan de toetsvragen en de onderwerpen mogelijk. UGuide ondersteunt het maken van een interactieve leerlijst zichtbaar voor zowel student als docent.
 • Docenten lopen tegen problemen aan met het bespreken van vragen over toetsen en feedback geven aan grotere studentenpopulaties is niet praktisch.
 • Studenten vinden dat feedback over toetsen ontbreekt, is niet toegankelijk genoeg en/of er is geen inzicht in de vragen van medestudenten over de toets.
 • Instellingen verliezen veel tijd en geld aan het organiseren van fysieke feedbacksessies, hebben geen feedbacksessies en/of kunnen het niet aanbieden door Corona-maatregelen.
Commentaar-functie voor interactie tussen docent en student zodat individuele en groepsfeedback digitaal kan plaatsvinden. Studenten kunnen met die informatie beter focussen op hun studie knelpunten. Men kan ook vragen van anderen zien.
 • Studenten willen weten wat er met hun gegevens gebeurt.
 • Instellingen hebben geen coherent learning analytics systeem, misschien wel wat projecten en losse systemen op LA gebied of totaal niet aanwezig.
UGuide is ontworpen om makkelijk te worden geïmplementeerd in bestaande digitale systemen of complementeert deze. UGuide is na het ontstaan van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) (Engels: GDPR) in ontwikkeling gegaan, de principes van de AVG vormen de grondslag van onze privacybeleid. UGuide deelt nooit gegevens met derden en data blijft lokaal opgeslagen.
 1. Dit cijfer is gebaseerd op de OCW-uitgaven voor het wetenschappelijk onderwijs. Bron: Onderwijs in Cijfers

Contact

Onderdeel worden van de volgende stap binnen het digitale onderwijs of wilt u graag eens rustig kennismaken? Laat uw contactgegevens achter en wij komen z.s.m. bij u terug.

© Copyright 2020. All Rights Reserved. Disclaimer Valor Metrics Padualaan 8 3584 CH Utrecht info@valormetrics.com KvK 77546326